Avbestilling av time

Timeavtaler som ikke avbestilles eller flyttes senere enn 24 timer før bestilt time, belastes etter gjeldende takst. Timeavtaler gjort innen 24 timer er bindende, og belastes ved manglende oppmøte eller avbestilling. Dette gjelder virkedager, timer på en mandag må avbestilles fredagen før, i arbeidstiden. Timer som er satt opp etter offentlige fridager (røde dager) må avbestilles siste virkedagen før ferien, i arbeidstiden