Velkommen til Furuset legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om legekontoret

Furuset legesenter ligger i moderne lokaler på Furuset.

På legekontoret jobber 7 fastleger og 6 helsesekretærer.

Vikar for Fastlege Nargis Khan

Dr. Nargis Khan er under spesialistutdanning fra og med 15.01.24 til og med 15.07.24. I den perioden overtar Dr. Madia Bashir som vikar for henne. Pasientene til Dr. Nargis Khan kan sette seg opp på time hos Dr. Madia Bashir ved å logge seg inn på www.helsenorge.no. Alternativt kan det bestilles time per telefon ved å ringe oss.

Influensavaksine 2023/2024

Vi har timebestilling for influensavaksine. Vi starter med å sette denne fra 14. oktober.
Gå inn på HelseNorge for timebestilling, eller ring oss i tidsrommet mellom
kl. 12:45 – 14:00.
Pris for influensavaksine kr 350,-
Myndighetene dekker ikke årets influensavaksine.

Hvem bør vaksinere seg?

– Gravide etter 12. svangerskapsuke
(Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud)
– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
– Alle fra fylte 65 år
– Diabetes type 1 og 2
– Kronisk lungesykdom, hjerte/kar, leversvikt, eller nyresvikt
– Kronisk nevrologisk sykdom, eller skade
– Nedsatt immunforsvar
– Svært alvorlig fedme (KMI >40)
– Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en helserisiko
– Helsepersonell som har pasientkontakt
– Husstandkontakter til immunsupprimerte pasienter
– Svinerøktere 

Vi har flyttet til nye lokaler i fra 27.06.2022

Vi flytter til nye lokaler i Trygve Lies Plass 5, oppgang A 3 Etg.

Lokalet ligger på samme bygg som biblioteket (rett ved siden av bygget)

Fra 27.06.2022 må all pasienter som ønsker å komme i fysisk kontakt med legesenteret møte opp på den nye adressen.

Timebestilling

  • Ringer du til legesenteret for timebestilling så er det KUN akutte timer, telefontimer, timer med Dr. Sabba Khalid, Madia Bashir eller Bilal Bin Chaudhry Masaud (vikar legene). Det kan også bestilles timer med turnuslegen via telefon. Vanlige konsultasjonstimer må bestilles på helsenorge.no
  •  Haste resept kan skrives ut av legen samme dag dersom du ikke kan vente opptil 3 dager på e-resepten din. Tjenesten koster 95,- kr.
  • Har du tatt blodprøver hos oss eller hos Furst og prøveresultatene er fine (negative) vil du ikke høre noe fra legen. Dersom det er noe unormalt i prøvesvarene, vil du få svar fra legen innen to uker.  Svarene vil også ligge på furstpasient.no. Dersom  det  er ønskelig å få tilsendt prøvesvarene per post, faktureres det med 95,- kr.
  • Har du allerede fått en rekvisisjon på blodprøver kan det tas på Furst(drop-in)
  • Har du flere arbeidsgivere eller endret arbeidsgiver må det gis beskjed til legekontoret snarest.
  • Sender du en e-konsultasjon, kan det hende at legen svarer på denne etter kl. 16.00. Da faktureres e-konsultasjonen med kveldstakst. Dersom du bestiller telefon time til etter kl. 16.00, faktureres dette også med kveldstakst. Du samtykker til kveldstakst når du sender en e-konsultasjon eller bestiller en telefontime etter kl 16. For tiden er kveldstaksten på kr 266, eller kr 320 for spesialist i allmennmedisin.

Timeavtaler som ikke avbestilles eller flyttes senere enn 24 timer før bestilt time, belastes etter gjeldende takst. Timeavtaler gjort innen 24 timer er bindende, og belastes ved manglende oppmøte eller avbestilling. Dette gjelder virkedager, timer på en mandag må avbestilles fredagen før, i arbeidstiden. Timer som er satt opp etter offentlige fridager (røde dager) må avbestilles siste virkedagen før ferien, i arbeidstiden

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter, bestille timer (oppmøte, telefon eller video) og starte e-konsultasjon (tekst).
Vi bruker ikke lenger helserespons/pasientsky for å kommunisere med pasienter.

Influensavaksine

Influensa vaksine tilgjengelig.
Ring nå for å bestille time.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI